نویسنده = جعفر هوشیاری
تعداد مقالات: 6
1. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

فرزانه کچویی؛ جعفر هوشیاری


2. نقش میانجی امید در رابطه‌ بین هوش معنوی و اضطراب ناشی از بحران کرونا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-74

جعفر هوشیاری؛ علی علی‌پور


3. نقش واسطه‌ای سبک زندگی اسلامی در رابطه بین خوش‌بینی و شادکامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-102

جعفر هوشیاری؛ معصومه حلیمی


4. رابطه‏ هوش هیجانی و کارآمدی بینشی، اخلاقی و حقوقی خانواده در طلاب خواهر متاهل جامعه المصطفی العالمیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-66

زهرا جعفری؛ فاطمه شریفی زارچی؛ جعفر هوشیاری


5. عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت و ساختار آن از دیدگاه امام خمینی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-138

جعفر هوشیاری؛ محمدصادق شجاعی؛ حسین الهی