نویسنده = ������������ ������
نقش میانجی خودمهارگری در رابطه‏ بین دین‏داری و بهزیستی روان‏شناختی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 97-113

محسن عنایت‌پور؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ حسن تقیان


تحلیل روان‌‌شناختی ایمان دینی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 31-46

سید مهدی صالحیان؛ حسن تقیان