نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کیفی اثر بخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-20

فاطمه شریفی زارچی؛ مریم حیدری


2. رابطه‏ هوش هیجانی و کارآمدی بینشی، اخلاقی و حقوقی خانواده در طلاب خواهر متاهل جامعه المصطفی العالمیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-66

زهرا جعفری؛ فاطمه شریفی زارچی؛ جعفر هوشیاری


3. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی و معنوی بر شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-63

فاطمه شریفی زارچی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ محمد کاظم عاطف وحید