نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-95

همایون سراقی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


2. تبیین حکم فقهی وسواس از نگاه امام خمینی(ره) با توجه به روان شناسی وسواس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

سلمان نعمتی؛ همایون سراقی؛ سید علی سید موسوی