نویسنده = ���������� �������������������
تعداد مقالات: 2
1. پیش‌بینی عوامل صمیمیت زوجین بر اساس پای‏بندی به اخلاق اسلامی همسران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-23

سیدمیرصالح حسینی جبلی؛ نجیب‌الله نوری؛ مجتبی گل‌براری


2. مقایسه کارآمدی خانواده در گروه‌های متفاوت از نظر پای‏بندی مذهبی و سبک‌های هویتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-123

نجیب‌الله نوری؛ سیدجواد موسوی؛ جعفر جدیری