نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. رابطه‏ هوش هیجانی و کارآمدی بینشی، اخلاقی و حقوقی خانواده در طلاب خواهر متاهل جامعه المصطفی العالمیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-66

زهرا جعفری؛ فاطمه شریفی زارچی؛ جعفر هوشیاری