نویسنده = محمدصادق شجاعی
مفهوم سازی خود اندیشی انتقادی در منابع اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

محمدصادق شجاعی


عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت و ساختار آن از دیدگاه امام خمینی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 115-138

جعفر هوشیاری؛ محمدصادق شجاعی؛ حسین الهی