نویسنده = معصومه حلیمی
نقش واسطه‌ای سبک زندگی اسلامی در رابطه بین خوش‌بینی و شادکامی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 77-102

جعفر هوشیاری؛ معصومه حلیمی