نویسنده = ����������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی امید در رابطه‌ بین هوش معنوی و اضطراب ناشی از بحران کرونا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-74

جعفر هوشیاری؛ علی علی‌پور