کلیدواژه‌ها = خودمهارگری
تعداد مقالات: 2
1. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

فرزانه کچویی؛ جعفر هوشیاری


2. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه‏ بین دین‏داری و بهزیستی روان‏شناختی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-113

محسن عنایت‌پور؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ حسن تقیان