کلیدواژه‌ها = کرونا
تعداد مقالات: 3
1. نقش میانجی امید در رابطه‌ بین هوش معنوی و اضطراب ناشی از بحران کرونا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-74

جعفر هوشیاری؛ علی علی‌پور


2. رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران کرونایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-102

سلیمه صفورایی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


3. نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-159

سلیمه صفورایی پاریزی؛ فائزه نادری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی