کلیدواژه‌ها = روان‌شناسی اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

فرزانه کچویی؛ جعفر هوشیاری