کلیدواژه‌ها = خانواده
پیش‌بینی عوامل صمیمیت زوجین بر اساس پای‏بندی به اخلاق اسلامی همسران

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 7-23

سیدمیرصالح حسینی جبلی؛ نجیب‌الله نوری؛ مجتبی گل‌براری


بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 67-95

همایون سراقی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی