کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 5
3. پیش‌بینی عوامل صمیمیت زوجین بر اساس پای‏بندی به اخلاق اسلامی همسران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-23

سیدمیرصالح حسینی جبلی؛ نجیب‌الله نوری؛ مجتبی گل‌براری


4. بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-95

همایون سراقی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


5. بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با کارآمدی خانواده و رضایت از زندگی و تبیین آن براساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-82

سلیمه صفورائی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی