تعداد مقالات: 28

2. پیش‌بینی عوامل صمیمیت زوجین بر اساس پای‏بندی به اخلاق اسلامی همسران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-23

سیدمیرصالح حسینی جبلی؛ نجیب‌الله نوری؛ مجتبی گل‌براری


3. نیاز بنیادین انسان به پذیرش و منابع تأمین این نیاز از نگاه قرآن‌کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-37

جعفر علیگلی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


4. بررسی کیفی اثر بخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-20

فاطمه شریفی زارچی؛ مریم حیدری


6. بررسی استدلالی حکم فقهی خوافشایی مراجعان در جلسه مشاوره و درمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-48

احمدرضا فامیل دردشتی؛ سیدعلی سید موسوی


7. تحلیل روان‌‌شناختی ایمان دینی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-46

سید مهدی صالحیان؛ حسن تقیان


8. پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس مرزهای بیرونی خانواده و خردمندی زوجین

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 35-54

محبوبه شاهسوار؛ فرزانه کچویی


10. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی و معنوی بر شادکامی و هوش معنوی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-63

فاطمه شریفی زارچی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ محمد کاظم عاطف وحید


11. رابطه‏ هوش هیجانی و کارآمدی بینشی، اخلاقی و حقوقی خانواده در طلاب خواهر متاهل جامعه المصطفی العالمیه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-66

زهرا جعفری؛ فاطمه شریفی زارچی؛ جعفر هوشیاری


12. تاب آوری در رهیافت گفتمانی قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-76

سلیمان عباسی؛ قاسم محسنی مری


13. نقش میانجی امید در رابطه‌ بین هوش معنوی و اضطراب ناشی از بحران کرونا

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-74

جعفر هوشیاری؛ علی علی‌پور


14. بررسی رابطه تنظیم شناختی هیجان با کارآمدی خانواده و رضایت از زندگی و تبیین آن براساس منابع اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-82

سلیمه صفورائی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


15. بازتعریف خانواده بر اساس قرآن و منابع روایی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 67-95

همایون سراقی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


16. نقش واسطه‌ای سبک زندگی اسلامی در رابطه بین خوش‌بینی و شادکامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 77-102

جعفر هوشیاری؛ معصومه حلیمی


17. رابطه حمایت اجتماعی و تاب آوری با نقش واسطه ای امید به زندگی در بیماران کرونایی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-102

سلیمه صفورایی پاریزی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


18. تبیین حکم فقهی وسواس از نگاه امام خمینی(ره) با توجه به روان شناسی وسواس

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

سلمان نعمتی؛ همایون سراقی؛ سید علی سید موسوی


19. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه‏ بین دین‏داری و بهزیستی روان‏شناختی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-113

محسن عنایت‌پور؛ محمدرضا جهانگیرزاده؛ حسن تقیان


20. بررسی و نقد کتاب ضمیر ناخودآگاه در قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-136

احمدرضا فامیل دردشتی؛ محمدرضا اسعدی


21. تدوین بسته آموزشی مضمون اسماء خداوند بر اساس سوره حمد و توحید و بررسی اثر بخشی آن بر تصور از خدا در دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 103-119

محمدجواد کوچک یزدی؛ محمدمهدی خواجه پور؛ نجمه دهقانی اشکذری


22. مقایسه کارآمدی خانواده در گروه‌های متفاوت از نظر پای‏بندی مذهبی و سبک‌های هویتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-123

نجیب‌الله نوری؛ سیدجواد موسوی؛ جعفر جدیری


23. عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت و ساختار آن از دیدگاه امام خمینی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 115-138

جعفر هوشیاری؛ محمدصادق شجاعی؛ حسین الهی


24. نقش تعدیل کننده هوش معنوی در رابطه بین حمایت اجتماعی و اضطراب مرگ در بیماران کرونایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 137-159

سلیمه صفورایی پاریزی؛ فائزه نادری؛ محمدمهدی صفورایی پاریزی


25. نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

فرزانه کچویی؛ جعفر هوشیاری