دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نیاز بنیادین انسان به پذیرش و منابع تأمین این نیاز از نگاه قرآن‌کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

جعفر علیگلی؛ محمد مهدی صفورائی پاریزی


2. نقش واسطه‌ای سبک زندگی اسلامی در رابطه بین خوش‌بینی و شادکامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

جعفر هوشیاری؛ معصومه حلیمی