نمایه نویسندگان

ا

 • احسانی، غلامعلی نقش تعدیل کننده خرد ورزی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و مرزهای بیرونی خانواده [دوره 3، شماره 2، 1399]

ت

 • تقییان، حسن پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی زوجین با نقش میانجی مرزهای زوجینی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-38]
 • تقییان، حسن نقش تعدیل کننده خرد ورزی در رابطه بین کیفیت استفاده از فضای مجازی و مرزهای بیرونی خانواده [دوره 3، شماره 2، 1399]

ح

 • حیدری، مریم بررسی کیفی اثر بخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 7-20]

خ

 • خواجه پور، محمدمهدی تدوین بسته آموزشی مضمون اسماء خداوند بر اساس سوره حمد و توحید و بررسی اثر بخشی آن بر تصور از خدا در دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-119]

د

 • دهقانی اشکذری، نجمه تدوین بسته آموزشی مضمون اسماء خداوند بر اساس سوره حمد و توحید و بررسی اثر بخشی آن بر تصور از خدا در دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-119]

ر

ش

 • شاملی، عباسعلی تحلیل روان‌شناختی آموزه مغفرت‌بخشی گریستن بر امام حسین (علیه‌السلام) در تناظر با آموزه توبه در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]
 • شجاعی، محمد صادق شخصیت مقاوم در برابر استرس بر اساس منابع اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 7-22]
 • شریفی زارچی، فاطمه بررسی کیفی اثر بخشی درمان های معنوی و مذهبی همسو با رویکرد اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 7-20]

ص

ع

 • علی‌پور، علی نقش میانجی امید در رابطه‌ بین هوش معنوی و اضطراب ناشی از بحران کرونا [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 59-74]

ف

 • فامیل دردشتی، احمدرضا تحلیل روان‌شناختی آموزه مغفرت‌بخشی گریستن بر امام حسین (علیه‌السلام) در تناظر با آموزه توبه در منابع اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 39-58]

ق

 • قاسمی مروج، مهدی پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی زوجین با نقش میانجی مرزهای زوجینی خانواده [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 21-38]

ک

 • کچویی، فرزانه نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 85-106]
 • کوچک یزدی، محمدجواد تدوین بسته آموزشی مضمون اسماء خداوند بر اساس سوره حمد و توحید و بررسی اثر بخشی آن بر تصور از خدا در دانش آموزان [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 103-119]

م

 • مجیدی، هادی ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای معنوی مادر براساس منابع اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-119]
 • مهدی‌زاده، امیر رابطه کیفیت استفاده از فضای مجازی و طلاق عاطفی با واسطه مرزهای خانواده و رضایت زناشویی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 65-84]

ن

 • نعمتی، سلمان استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 43-64]
 • نوری، نجیب‌الله ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای معنوی مادر براساس منابع اسلامی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 107-119]

ه

 • هوشیاری، جعفر نقش میانجی امید در رابطه‌ بین هوش معنوی و اضطراب ناشی از بحران کرونا [دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 59-74]
 • هوشیاری، جعفر نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی [دوره 3، شماره 2، 1399، صفحه 85-106]