بر اساس نویسندگان

ا

 • اصغرنژاد فرید، علی اصغر [1] دانشیار روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • الهی، حسین [1] دانش‌پژوه کارشناسی‌ارشد روان‎شناسی شخصیت مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه

ت

 • تقیان، حسن [2] استادیار گروه روان شناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه

ج

ح

ر

س

 • سید موسوی، سیدعلی [1] استادیار فقه و مبانی حقوق، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
 • سید موسوی، سید علی [1] استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
 • سراقی، همایون [1] دانش پژوه حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری قرآن و روان شناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
 • سراقی، همایون [1] دانش‌پژوه دکتری قرآن و روان شناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه

ش

ص

ع

 • عاطف وحید، محمد کاظم [1] دانشیار روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • علیگلی، جعفر [1] دانش‌پژوه قرآن و روان‌شناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی العالمیه
 • عنایت‌پور، محسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی‏ارشد راهنمایی و مشاوره موسسه اخلاق و تربیت

ف

گ

م

ن

 • نعمتی، سلمان [1] دانش پژوه حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری قرآن و روان شناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
 • نوری، نجیب‌الله [2] دکترای روان‌شناسی و عضو گروه روان‌شناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعة المصطفی

ه

 • هوشیاری، جعفر [3] دانش‌پژوه دکترای قرآن و روانشناسی و استاد همکار مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی