اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 63
تعداد پذیرش 16
تعداد عدم پذیرش 29

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 7960
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3836
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 24 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 165 روز
درصد پذیرش 25 %