اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 72
تعداد پذیرش 16
تعداد عدم پذیرش 35

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 28
تعداد مشاهده مقاله 9865
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4724
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 3 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 24 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 165 روز
درصد پذیرش 22 %