اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

نکات مهم

1- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

2- تمامی مقالات قبل از ارزیابی در http://www.samimnoor.ir بررسی می شود و در صورت کپی بودن از مرحله ارزیابی خارج می گردد

 

اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

نویسندگان، داوران، سردبیر و هیات تحریریه نشریه "پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی" خود را ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای زیر می‌دانند.

 

معنای سرقت علمی: 

 مطابق کمیته اخلاق بین‌المللی نشر (کوپ) مراد از سرقت علمی این است نویسنده مطالب یک اثر چاپ شده یا نشده (مقاله، کتاب، پایان نامه) را (عینا یا با تغییر در عبارات ولی با حفظ سبک نگارشی نویسنده اول، یا با عبارت و سبکی متفاوت)، یا ایده دیگران را بدون استناد به منبع اصلی، در مقاله خود ذکر کرده باشد. حتی اگر نویسنده مطالب چاپ شده قبلی خود را بدون استناد به اثر اولیه مجددا به چاپ برساند، مصداق سرقت علمی می‌باشد.

 ** مجله "پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی" از هر نوع سرقت علمی در مقالات پیشگیری می‌کند. از این رو همه مقالات، قبل از داوری اولیه و مجددا قبل از چاپ، از طریق نرم افزار سمیم نور (برای مقالات فارسی) و iThenticate ‌(برای مقالات انگلیسی) مشابهت یابی می شوند. در صورتی که مشخص شود در مقاله سرقت علمی صورت گرفته است، مقاله، در هر مرحله ای که باشد رد می شود.  اگر بعد از چاپ مقاله مشخص شد نویسنده ای مرتکب سرقت علمی شده است مقاله از روی سایت مجله برداشته می‌شود.

 

  وظایف اخلاقی نویسندگان:

  ۱. مسئولیت محتوای مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان است .

 2. نویسنده نباید مقاله یا بخشی از آن را هم زمان به نشریه دیگری یا برای ارائه در کنفرانس ارسال کند.

 3. نویسنده مقاله باید درپژوهش خود از هر نوع رفتار غیر اخلاقی پژوهشی از قبیل: جعل داده‌ها، تحریف داده ها، سرقت علمی، بهره گیری از دیگران برای انجام پژوهش و ذکر نام خود به عنوان نویسنده، پرهیز کند.

 4. نویسندگان موظف‌اند هر گونه تضاد منافعی را که احتمالا بر نتیجه پژوهش و یا تفسیر یافته‌های آنها  تأثیرگذار بوده و یا باعث تعارض احتمالی با منافع سایر مؤسسات یا افراد باشد مطرح کنند. منابع مالی حامی پژوهش نیز باید ذکر شود. (برای دریافت فرم عدم تعارض منافع، به بخش راهنمای نویسندگان رجوع کنید).

 5. اگر نویسنده‌ای متوجه اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به‌سرعت به سردبیر مجله اطلاع داده و نسبت به بازبینی و اصلاح مقاله اقدام نماید.

 6. نویسنده مسئول باید همزمان با ثبت مقاله، اسامی و اطلاعات همه نویسندگان همکار را نیز در سامانه ثبت کند و پس از آن نام نویسنده دیگری را اضافه نکند.

 7. لازم است فرم تعهد نامه توسط نویسندگان مقاله امضا و همراه با مقاله ارسال گردد. مسئولیت علمی محتوای مقاله با همه نویسندگان است . (برای دریافت فرم، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه کنید).

 8.  مقاله باید از هر نوع تبعیض نژادی، قومی، جنسیتی و سیاسی عاری باشد.

 9. برای رعایت محرمانه بودن فرایند ارزیابی، نویسندگان باید در مقاله از ارائه هر گونه اطلاعاتی که  منجر به شناخته شدن آنها شود پرهیز کنند.

10. در مقالات مستخرَج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری، به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور آورده می‌شود.

 

 

اصول اخلاقی داوران: 

 ۱. داوران با بررسی محتوایی و کیفی مقاله، به سردبیر و اعضای هیأت تحریریه در پذیرش یا رد مقاله کمک می‌نمایند و با ارسال اصلاحیه به نویسندگان، در ارتقای سطح کیفی مقاله و مجله سهیم هستند.

  ۲. داور انتخابی می بایست بلافاصله پس از بررسی خلاصه مقاله، سردبیر نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. و در صورت پذیرش داوری، مقاله را در زمان مقرر داوری کند.

 ۳. اگر مقاله خارج از حوزه تخصص داور است باید از ارزیابی آن امتناع ورزد.

 ۴. داوران به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام می‌گذارند و اطلاعات مربوط به مقاله را قبل، حین و بعد از داوری در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد.

 ۵. داوران مقالات را به طور عینی، بیطرف و عادلانه ارزیابی می‌کنند و از جهت‌گیری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب می‌کنند. داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از دخالت دادن مسائل قومی، ملیتی، نژادی، سیاسی، مذهبی و جنسیتی در داوری پرهیز گردد.

 ۶. داوران درصورت مشاهده هر گونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر، مراتب را به سردبیر اطلاع می‌دهند.

۷. داوران از اطلاعات یا ایده‌هایی که در فرایند ارزیابی به دست آورده‌اند، برای منافع شخصی استفاده نمی‌نمایند.

8. داوران باید از به کارگیری عبارات غیر علمی در داوری پرهیز می‌کنند.

9. داوران نباید داوری مقاله را به شخص دیگری واگذار نمی‌کنند.

 

 وظایف اخلاقی سردبیران:

 ۱. سردبیر مسؤل اتخاذ تصمیم نهایی در پذیرش یا رد مقالات ارسالی است.

 2.  قضاوت سردبیر درمورد مقالات، باید صرفاً براساس شایستگی علمی باشد. بنابراین، سوگیری شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی نباید ملاک رد و قبول مقالات به حساب ‌آید.

3. سردبیر نباید اطلاعات مربوط به مقاله را جز برای داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا کند.

4. سردبیر باید به اصلاحات پیشنهادی داوران و در مقابل، به پاسخهای مستدل و منطقی نویسندگان احترام بگذارد.

5. سردبیر موظف است متناسب با عنوان هر مقاله و با توجه به زمینه تخصصی، داورانی شایسته برای مقالات انتخاب کند.

6. سردبیر باید مراقب باشند مقاله مشمول کپی رایت و سرقت علمی نباشد.