استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دکتری قرآن و روان‌شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

2 دانشیار روانشناسی تربیتی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.

چکیده

قرآن کریم دستورالعمل زندگی بشر تا روز رستاخیز است و لذا باید همواره پاسخگوی نیازهای وی باشد. لازمه این غرض، جامعیت و جاودانگی این کتاب است که هر دو لازمه خاتمیت نبوت می‌باشند. استنطاق به معنای "عرضه سوالات به قرآن و دریافت پاسخ" امری فراتر از تفسیر ترتیبی، تفسیر قرآن به قرآن، و تاویل قرآن است. پژوهش حاضر با هدف به دست آوردن دیدگاه قرآن در مورد عوامل آرامش خانواده با روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. بدین منظور عوامل آرامش خانواده براساس رویکردها و مدل‌های معتبر در روان‌شناسی استخراج، مقوله-بندی و بر قرآن عرضه گردید تا دیدگاه قرآن در این زمینه به دست آید. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که آیات بسیاری در قرآن مرتبط با موضوع پژوهش هستند. عواملی که درباره آرامش خانواده در قرآن بدست آمد عبارتند از 13 عامل تحت عنوان 1) لباس‌بودن‌همسران‌برای یکدیگر 2) انس 3) موده 4) رحمه 5) حسن معاشرت 6) مدیریت مرزها 7) تامین نیازهای اولیه 8) گشایش اقتصادی 9) تمایز نقش‌های جنسیتی 10) مراجعه به مشاور متخصص و متعهد 11) رشد عقلی و عاطفی 12) سلامت جسمی و روانی و 13) ایمان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inferring the factors of family peace from the Quran

نویسندگان [English]

  • Salman Nemati 1
  • Mohammad Mahdi Safouraei Parizi 2
1 PhD student in Quran and Psychology, Faculty of Islamic humanities and social sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
2 Associate Professor of Educational Psychology, Faculty of Islamic humanities and social sciences, Al-Mustafa International University, Qom, Iran.
چکیده [English]

The Holy Quran is the guide for human life until the Day of Resurrection, and therefore it must always be responsive to his needs. The current research was conducted with the purpose of obtaining the perspective of the Quran regarding the factors of family peace through the inference method. For this purpose, factors of family peace based on valid approaches and models in psychology were extracted and categorized then presented on the Quran, so as to obtain the perspective of the Quran in this field. The results of the research show that many verses in the Quran are related to the topic of the research. The factors that are mentioned about the peace of the family in the Quran include 1) Spouses are clothes for each other 2) kindness 3) modesty 4) mercy 5) Good companionship 6) boundary management 7) Providing basic needs 8) economic openness 9) differentiation of gender roles 10) referring to an expert and committed consultant, 11) intellectual and emotional growth, 12) physical and mental health, and 13) faith. It was also found that the view of the Quran is in most cases close to the view of psychology regarding the factors of peace and health of the family, but the system that the Quran provides about these factors is unique and new.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • Quran
  • family peace
  • factors
  • inference