درباره نشریه

نشریه «پژوهش های روان شناسی اسلامی» نشریه ای علمی و بین المللی است و در پی آن است که اندیشه های علمی دانش پژوهان و اساتید را با محوریت «مطالعات روانشناختی» مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی منتشر نماید.

 

 

 عنوان نشریه

 پژوهش‌های روان‌‌شناسی اسلامی

 شاپا چاپی

 2717-0608

 شاپا الکترونیکی

 1221-2717 

 شماره مجوز ارشاد

 82877-2/7/97

 صاحب امتیاز

 جامعه المصطفی العالمیه

 محل انتشار

 ایران، قم، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی

 توالی انتشار

 دوفصلنامه

 آغاز انتشار

 پاییز و زمستان 1397

 نوع داوری

 دو سو مخفی (بدون انتشار عنوان داوران و نویسندگان برای یکدیگر)

 مدت زمان بررسی اولیه

 حداکثر 7 روز

 مدت زمان داوری مقالات

 1 الی 2 ماه

 حداقل تعداد داوران برای هر مقاله

 2 داور

 نوع مقالات قابل انتشار

 مقالات پژوهشی(کیفی و کمی)

 حوزه موضوعی نشریه

 روان‌شناسی اسلامی (پژوهش‌های حوزه ازدواج، آسیب‌شناسی، بهداشت روان، خانواده، درمان، روان‌شناسی کمال،

روان‌شناسی مثبت، سبک زندگی، سلامت روان، شخصیت، فرزندپروری، فقه و روان‌شناسی، مشاوره، معنویت)

 روش استناد دهی و مأخذ نویسی

 APA

 وضعیت دسترسی به مقالات سایت

 دسترسی آزاد

 ایمیل نشریه

 ri.journals@miu.ac.ir

 سایت نشریه

 ri.journals.miu.ac.ir