اهداف و چشم انداز

نشریه پژوهش‌‌های روان‌شناسی اسلامی نشریه‌ای علمی و بین‌المللی است و در پی آن است که اندیشه‌های علمی دانش­ پژوهان و اساتید را با محوریت «مطالعات روان‌شناختی»، مبتنی بر مبانی اندیشه اسلامی منتشر نماید.

 این نشریه با هدف انتشار، گشترش و تولید علم در عرصه روان‌شناسی با رویکرد اسلامی از شیوه های نوین روشی در این زمینه استقبال می‌نماید